Lions tältprojekt

Lions och MSB har levererat tält:

- 2016: 150 tält till Grekland

- 2016: 7 tält till Sri Lanka

- 2014: 1 025 tält till Irak

- 2013: 30 tält till Filipinerna

- 2011: 470 tält till Turkiet

- 2011: 300 sommartält till Djerba i Tunisien, för att underlätta flyktingsituationen i Libyen

- 2010: 395 sommartält till Haiti

- 2008: 1079 sommartält, 149 ökentält, 56 tropiktält till Kina, jordbävning
- 2008: 144 tropiktält till Burma, taifun
- 2008: 90 vintertält, 900 filtar till Kirgizistan, jordbävning

- 2007: 93 vintertält till Peru, jordbävning

- 2007: 140 tropiktält till Sri Lanka, tsunamioffer och flytingar

- 2006: 140 ökentält, 150 sommartält, 1 sjukvårdstält till Libanon, flyktingar
- 2006: 40 sommartält till Serbien, översvämning

- 2005: 225 vintertält till Pakistan, jordbävning

Till Haiti, som drabbades av en jordbävning i våras, sände Sveriges Lions ned nästan 400 tält.

Om tältprojektet

Projektet är ett projekt för hela Sveriges Lions, klubbar inom Lions i Sverige bestämmer själva om och hur mycket de vill satsa på tälten. Projektet är ett samarbete med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och går ut på att Lions samlar in och köper tält som lagras i MSB:s depå i Kristinehamn och används vid kris- och nödsituationer i världen där MSB hjälper till.


Lions tält i Pakistan efter en jordbävning.


Det finns sommartält, ökentält och vintertält med och utan kamin.

Tälten har hittills använts vid två tillfällen för att hjälpa människor i nöd. Det första tillfället var i Pakistan När jordbävningen inträffade i Pakistan hösten 2005, var Lions snabbt på plats tillsammans med Räddningsverket. I arbetet var även Lions i Pakistan inblandade. Lions har en styrka här då Lions finns i 200 länder. Totalt har Sveriges Lions köpt tält för 2,6 miljoner kronor och sänt 225 till Pakistan.

Nästa gång tälten hjälpte människor i nöd var sommaren 2006 i samband med konflikten i Libanon. Lions sände 325 sommar och ökentält till Libanon till ett värde av drygt 700 000 kronor, förutom pengar till mat, medicin etc. Här var det även ett samarbete med Lions i Libanon.