De glömda barnen

Uppdaterat 2017-09-04

Turnéplan för Aladdin

Insamlingen De Glömda Barnen får efter jul draghjälp av produktionsbolaget Dröse och Norberg när de turnerar med musicalen Aladdin från 26 december till 22 april. Ralf Melin, LC Saltsjöbaden, som är Lions samordnare, har engagerat lokala Lions på varje spelort. Alla klubbar kan delta på konserterna i gula jackor för att skapa PR för Lions och samla in pengar till De Glömda Barnen.

Brev till Sveriges Lions klubbpresidenter - uppd 2017-09-04

Inför det stundande verksamhetsåret i Lions skickas denna information till klubbarna.
De Glömda Barnen är årets satsning från Multipeldistrikt 101. Målsättningen är att alla klubbar i Sverige bidrar till insamlingen med en omfattning som motsvarar 500 kr/medlem. Läs mer. >>

Artister promotar Lions hjälpprojekt för syriska flyktingbarn, ”De glömda barnen”

Produktionsbolaget Norberg & Dröse turnerar från 26 december 2017 med föreställningen Aladdin. Där har Lions möjlighet att visa upp sig och samla in pengar till De Glömda Barnen. Under förra årets föreställningar av Snövit och Motown samlade Lions in 1/4 miljon kr till de syriska flyktingarna.

Det finns nu ca 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet. De tillfälliga lägren saknar allt det nödvändigaste som mänskligheten behöver. Trygga bostäder/tält, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.
Barnen är de som lider allra mest. De har i sin tidiga ålder fått slitas upp ur sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet är raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga. Samtidigt ”mobbas” de av sina Turkiska jämnåriga barn vilket gör att de inte vill gå till skolan.
I Adana regionen finns det ca 250 000 registrerade flyktingar och ca 50 000 som inte är registrerade. I olika flyktingläger i närområdet finns ca 20 000. Resterande finns utspridda i äldre bostadsområden som är av mycket dålig kvalité.

Här kommer Sveriges Lions ta sitt ansvar och göra allt som Lions kan för att hjälpa på både kort och lång sikt. Många av flyktingbarnen är just i den ålder då de är som mest sårbara och formbara, därför är skola en nödvändighet för att inte tappa en generation. Barnen som inte utbildas blir frustrerade och blir därför en tickande "bomb" och en rekryteringsbas för "daesh".

”Varje barn/ungdom som vi räddar är inte bara en seger för Lions, det är framförallt en seger för mänskligheten”

De största behoven just nu enligt chefen för invandrarenheten i Adanaregionen är:

  • Mat, kläder, vitaminer, hälso- och hygienartiklar, mediciner.
  • Rent vatten och sanitära anläggningar.
  • Trygg miljö och tillgång till skola för barnen.
  • Säkra och trygga amper med ordentliga tält.


Sveriges Lions och projektet arbetar efter mottot ”Där det finns behov, där finns Lions.
Projektledare på plats i Turkiet är Leif och Nilgün Niord. Projektledare för insamlingen i Sverige är Per Krantz. Läs mer nedan.

Norge och Sverige är i nuläget de två länder som ser ett samarbete som en framgångsfaktor för framtiden. Båda länderna har redan långa, djupa och seriösa kontakter i såväl Libanon som Turkiet. Detta stärker tanken om att de nordiska länderna bör samarbeta. Island, Finland och Danmark kan själva välja vilket land de vill eller bör samarbeta med. Samarbetet bör göras i ett helikopterperspektiv med inriktning som ger PR för Lions i Sverige och Norden. De operativa satsningarna såsom insamlingar sker på landsnivå. Då kan Lions bli ”Glocal”.

Syftet är att i Lions humanitära anda hjälpa flyktingbarnen på plats i framförallt Adana - Mersinområdet och även Istanbul Turkiet med förutsättningar för utbildning, boende och förnödenheter.

• Att genom insamlingar/aktiviteter i Sverige under höstarna 2016-2018 samla in 1 SEK/ invånare ca 10 miljoner kronor varje år.
• Att minst 90 % av samtliga Lionsklubbar i Sverige deltar i insamligen.
• Att hjälpa ca 150 000 flyktingar i Adana- Mersin området och Istanbul till en drägligare tillvaro genom att uppföra tält, skolmoduler och tillhandahålla matpaket.
• Att genom detta projekt öka kännedomen om Lions.
• Att stärka intresset inför framtiden att göra dels gemensamma Nordiska aktiviteter och nationella aktiviteter där Lions är huvudavsändare.

Projektperiod

2016-08-15 till 2019-06-30

Insamlingsperiod 2017

Insamlingsperiod 2017-10-10 (kampanjstart på Världsliondagen 8/10).  Läs om vad klubbarna har gjort för att samla in till "De glömda barnen".