VIKTIGT MEDDELANDE!

Riksmötet i Falun 2020 är inställt

Guvernörsrådet har efter konsultation med riksmötes kommitteen under fredagen den 13/3 beslutat ställa in och skjuta på riksmötet 2020. Allt mot bakgrund av den rådande Coronasituationen med en förväntad kulmen vid tidpunkten för riksmötet.
Guvernörsrådet och riksmötes kommitteen återkommer inom kort med mer information hur vi går vidare.
Beslut om hur vi gör med ungdomsläger, in- och utresande ungdomar kommer i närtid.
Distrikten uppmanas att med eftertanke planera sina möten och låta så mycket som möjligt ske via mail, telefon, GoToMeeting etc.
Detta är ett tråkigt och unikt men tyvärr ett nödvändigt beslut som vi innerligt hoppas aldrig behöver ske igen.

Enligt uppdrag av guvernörsrådet MD 101, 2019–2020.
Thorbjörn Bengtsson