Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/19/226619/lions.se/public_html/joomla/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 2031 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/19/226619/lions.se/public_html/joomla/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1700 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/19/226619/lions.se/public_html/joomla/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1728 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/19/226619/lions.se/public_html/joomla/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1700 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/19/226619/lions.se/public_html/joomla/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1728
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/19/226619/lions.se/public_html/joomla/templates/joomlalions/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

Nordiska Samarbetsrådet (NSR)

Protokollet från NSR 2018. - uppd 2018-02-05

För det internationella samarbetet har Nordens Lions redan på 50-talet kommit samman för att diskutera gemensamma frågor som ett enat nordiskt uppträdande utåt. Arbetet har under åren utvecklats och är idag ett viktigt forum för att förstärka och utveckla lionismen och den nordiska samhörigheten, att samarbeta i den internationella lionorganisationen och att med gemensamma aktiviteter bistå hjälpbehövande.

Förutom förhandlingar och diskussioner hålls olika seminarier om Lions utveckling, utbildning, ledarskap, information mm.

NSR äger rum på olika platser. De nordiska länderna turas om att hålla i arrangemang och ordförandeskap. NSR är ett samarbetsorgan mellan Lions multipeldistrikten 101 Sverige, 104 Norge, 106 Danmark, 107 Finland och 109 Island.

NSR har erbjudit Lions i Estland, Lettland och Litauen att detla i rådets årliga möte (NSR-möte) som observatörer.

Ny arbetsordning, arbetsrutiner samt målsättningar har utarbetats.

Varje multipeldistrikt har valt en representant till arbetsutskottet. Denna representant väljs för en period av fem år på ett rullande schema så att kontinuiteten finns i gruppen.

 

NSR 2018 Sverige