Program

Tid

Fredag

Lördag

Söndag

08.00

 

MD-möten

 CC-möte

09.00

 

ID:s rapport  inklusive frågestund

Kommittémöten,
GR-möten

10.00

 

Årets tema

 

11.00

 

Kaffepaus

 

11.30

 

Gruppdiskussioner

 

12.30

Ankomst

Lunch

Lunch

13.30

 

Rapporter, beslutsfattande

 

14.00

Öppningsceremoni av NSR

 

 

14.30

Kaffepaus

Kaffepaus

 

15.00

Workshop
NSR-OC möte
CC styrelsemöte

NSR styrelsemöte

 

16.30

 

Avslutningsceremoni

 

18.00

Informell middag (kavaj)

 

 

19.00

Konklusion och förberedelse inför morgondagens presentation

Nordic party (smoking alt mörk kostym)

 

Seminarier och workshops för lördagen den 20 jan 2018

Plenum 1,5 tim;

LCI PR/ mediaexpert Sanjeev Ahuja

Seminarium 1 (2 tim);

IR NSR projects/ The Forgotten Children from Syria in Turkey/ The Forgotten Children from Syria in Lebanon

PDG Per Krantz/ PID Svein Berntsen

Workshop 1 (2 tim);

GAT; GLT, GMT, GST

Nordic Arealeaders; PCC Hilde Straumsheim, PCC Antti Forsell, PCC Mattias Öberg

Seminarium 2 (2 tim);

IR NSR projects/ The Forgotten Children from Syria in Turkey/ The Forgotten Children from Syria in Lebanon

PDG Per Krantz/ PID Svein Berntsen

Workshop 2 (2 tim);

GAT; GLT, GMT, GST

Nordic Arealeaders; PCC Hilde Straumsheim, PCC Antti Forsell, PCC Mattias Öberg

Meningen är att alla inledningsvis lyssnar till plenum föredragningen 1,5 tim därefter halva gruppen till seminarium 1 halva gruppen till workshop 1. Därefter skiftar grupperna. På detta sätt ska alla får delta i seminariet och workshop.

Total effektiv tid för plenum, workshop och seminarium 5,5 tim.

 

Kategori: