Administration av klubb

Handböcker och handledningar/
ledning

Normalstadgar och arbetsordning för klubbar

Handbok för klubbtjänstemän (la15.pdf)

Nya medlemmar

Intagning av nya medlemmar

Formulär och ansökningar

Klubbtjänstemäns formulär

 • Ansökan för klubbexcellensutmärkelse 2015 - 2016 (da1.pdf)
 • Anhållan om ändring av klubbnamn (da980.pdf)
 • Policy för etisk standard och uppförande (lg414.pdf)
 • LCI:s sekretesspolicy (lg21.pdf)
 • LCIF:s program för donationer och erkänsla (lcif42r.pdf)
 • Här är länken till Skatteverkets hemsida angående traktamente för dig som reser i tjänsten
 • Utlandstraktamente
 • Resepolicy för MD
 • Formulär

  1. Rapportformulär för klubbtjänstemän (pu101.pdf)
  2. Medlemskap
  3. Ansökan om ständigt medlemskap (CLM.pdf)
  4. Reorganiseringsrapport (da970.pdf)
  5. Medlemstransferblankett (me20)
  6. Nya klubbar
  7. Klubbens excellensutmärkelse ansökan
  8. Reseräkning till MD-kontoret
  9. Lathund hur man skriver reseräkning till MD
  10. Kostnadsersättning
  11. Intressekonfliktförsäkran

  Utmärkelser

  1. Utmärkelseprogram