Lions 100 år

Uppd 2017-08-22

Lions fyller 100 år 2017. Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden.
Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö. En del blir kvar i sitt bostadsområde när andra åker iväg. Därför vill Lions ge dessa barn en möjlighet till ny miljö som ger livskvalitet genom att stödja så att de kan exempelvis: Åka på sommarkollo, delta i fritidsaktiviteter och delta i utflykter.
Insamlingsperiod är januari till och med maj. Nationell insamlingsdag är 2017 den 6 maj. Har du frågor om Lions jubileumsinsamling? Vänd dig till projektledare Bengtåke Johansson, LC Gävle eller någon i projektgruppen som listas här:

Projektledare är Bengtåke Johansson.
Projektgrupp har bestått av en koordinator från varje distrikt och haft följande sammansättning:
101-A Dilip Lagevik (d.lagevik97@gmail.com),
101-B Elisabeth Voll Emanuelsdotter (emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com),
101-GD Ingegerd Kull Hanses (hanses@masendata.com),
101-N Mikael Östman (mikaelostman@hotmail.com),
101-P Anna From Lindqvist (anna@euniqem.com),
101-S Brittmarie Lindquist (bm.lindquist@gmail.com),
101-SM Jan Almqvist (jan.almqvist@hotmail.com),
101-SV Staffan Wyke (staffan.wyke@telia.com),
101-U Lars Palo (lars@palo.se),
101-VG Björn Wahlenius (morris12@telia.com)


Projektgruppens uppdrag avslutades 2017-06-30. Kvar finns styrelsen bestående av
Bengtåke Johansson - ordförande
Elisabeth Voll Emanuelsdotter - vice ordförande
Lars Palo - sekreterare
Ingegerd Kull Hanses
Björn Wahlenius

Insamlingsmål är minst 5 000 kronor per klubb och år, alltså 4,6 miljoner kronor totalt. Klubbarna kommer sedan att kunna söka från dessa pengar till projekt i enlighet med syftet för insamlingen.

Jubileumskommitténs arbetsordning
Rapport från kommitténs ordförande 2017-05-08
PR-paket för jubileumsinsamlingen
Klubbarnas aktivitet för jubileumsinsamlingen
Ansökan om medel från insamlingen