Utbildningskommitténn program för hösten 2017

Utbildning: VDG-utbildning

Datum: 19 - 20 augusti, 2017

Plats: Ekhamns Herrgård (2 mil nord väst om Arlanda)

Programmet finns att läsa här.

 

Utbildning: ZO-utbildning

Datum: 26 - 27 augusti, 2017

Plats: Scandic Hotell och klubblokal i Gävle.

Programmet finns att läsa här.

Anmälningsblanketten till utbildningen.

 

Utbildning: GLT, GST och GMT

Datum: 22 - 24 september, 2017

Plats: Ekhamns Herrgård(2 mil nordväst om Arlanda)

Programmet finns att läsa här.

Anmälningsblanketten till utbildningen.